За нас

Според Уикипедия, Епилог (от гръцки epílogos, буквално послеслов) е последната
част в сюжета на дадено литературно произведение…………………..
Така през 2002г. избрахме името на Дружеството – за да бъдем до края на дните си
отдадени на просперитета му.
И да подкрепяме клиентите си в трудни, тъжни, но неизбежни житейски мигове.